Prečo

Narodenie nového človeka je tým najkrajším momentom, ktorý môže človek v priebehu svojho života zažiť. Narodenie zdravého dieťatka je snom každej mamičky. Tejto radostnej udalosti predchádza tehotenstvo a pôrod, ktoré môžu byť sprevádzané rozličnými komplikáciami, čo zo samotného pôrodu môže urobiť mimoriadne stresujúcu situáciu, až nepríjemný zážitok. Pre rodičov je nesmierne potrebné poznať a pripraviť sa na jednotlivé situácie, čo v konečnom dôsledku výrazne napomáha zdarnému priebehu gravidity, ako aj pôrodu.

Množstvo zmien, ku ktorým v priebehu tehotenstva dochádza pripravujú matku, ako aj jej partnera na príchod novorodenca. Stretnutie s tehotnou počas vyšetrenia v ambulancii časovo nedovoľuje venovať sa všetkým náležitostiam súvisiacim s tehotenstvom a pôrodom. Nakoľko je väčšina rodičiek nepripravená na tieto zmeny a nemá sa kde k odpovediam na rôzne otázky dostať, pripravili sme si pre Vás tieto kurzy, cieľom ktorých je pripraviť mamičku, v prípade záujmu aj partnera, na tehotenstvo a pôrod. Absolvovanie kurzu Vám pomôže pripraviť sa na tento úžasný moment a urobiť z neho celoživotný zážitok so zdarným koncom, za čo Vám vaše ratolesti v budúcnosti poďakujú.