Náš tím

MUDr. Ján Varga, PhD., MSc.

Gynekológ a pôrodník, vedúci kurzu

prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH

Gynekológ a pôrodník, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

MUDr. Iveta  Kostelníková

Primár neonatologického oddelenia

Mgr. et Mgr. Tímea Kapitánová

Pôrodná asistentka

Bc. Hoľáková Iveta

pôrodná asistentka

Bc. Stanislava Mitrová

pôrodná asistentka neonatologického oddelenia

Mgr. Lucia Fabianová

fyzioterapeut

Kto sme?

 

09/2015 – 03/2018
Štúdium MHA (Master of Helath Administration) – Katedra právnych disciplín
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Slovensko

01/2016
Stáž, Gynekologicko-porodnícka klinika FNO a LF OU
Ostrava, Česká Republika

02/2012 – 10/2015
PhD štúdium v odbore Gynekológia a pôrodníctvo
Lekárska Fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovensko

10/2014
V.I.S.U.S kurz – Viena International School of 3D Ultrasonography
Lučivná, Slovensko

04/2011
ESTRO Multidisciplinary course on breast cancer
Lugano, Švajčiarsko

03/2011
ESTRO Brachytherapy course
Ljubljana, Slovinsko

2003-2009
Lekárska Fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
odbor Všeobecné lekárstvo

02/2008
Stáž, Department of Urology
St. Marina Hospital, Varna, Bulharsko

01/2008-07/2008
Stážový pobyt
Medical University, Varna, Bulharsko

01/2007-06/2007
Kurz anglického jazyka
Akadémia vzdelávania, Košice

09/2006
Stážový pobyt
Klinika transplantační chirurgie, IKEM, Praha, Česká Republika

1999-2003
Gymnázium Duklianskych Hrdinov
Svidník

1990-1999
Základná škola
Svidník

1992 - 1995 asistent 2. Gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UPJŠ
1995 - 2010 odborný asistent 2. Gyn.-pôr.klinika LF UPJŠ
2010 docent Gyn.pôr.klinika LF UPJŠ a UNLP Košice
2004 zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť
2017 profesor LF UPJŠ v odbore gynekológia a pôrodníctvo
Vzdelanie:
2011 SZU, Bratislava, MPH - odborník riadenia verejného zdravotníctva
2010 LF UPJŠ, Habilitácia, Téma práce: Prenatálna ultrasonografická diagnostika chromozómových abnormalít v druhom trimestri gravidity
2007 SZU, Bratislava, Atestácia: Materno-fetálna medicína
2006 SZU, Bratislava, Atestácia: Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
2004 LF UPJŠ Košice, PhD., Téma: Integrovanie nových markerov do antenatálneho skríningu chromozómových abnormalít
2000 SPAM, Bratislava, Atestácia: Gyn.-pôr.II. stupeň
1995 IPVZ, Bratislava, Atestácia: Gyn.-pôr.I. stupeň
1986 - 1992 LF UPJŠ Košice, MUDr. Študijné pobyty
2013 Odborná stáž zameraná na prenatálnu detekciu vrodených vývojových chýb srdca, Jagelonská Univerzita, Krakow (MUDr. Marcin Wiechec)
2008 Odborná stáž zameraná na urogynekologickú operatívu, ÚPMD, Praha, Podolí (doc. MUDr. Feyereisel, CSc., doc. MUDr. Krofta, CSc.)
2007 Odborná stáž zameraná na invazívnu prenatálnu diagnostiku, ÚPMD, Praha, Podolí (prof.MUDr. Jan E. Jirásek, DrSc.)
2006 Odborná stáž zameraná na urogynekologickú operatívu, ÚPMD, Praha, Podolí (doc. MUDr. Krofta, CSc.)
2005 Odborná stáž zameraná na laparoskopickú operatívu (doc. MUDr. Kučera, CSc.)
2005 Odborná stáž zameraná na laparoskopickú operatívu (prim. MUDr. Eim)
2004 Odborná stáž zameraná na prenatálnu diagnostiku VVCH srdca, FN Motol, Praha (doc. MUDr. Jan Marek, CSc.)
1995 Odborná stáž zameraná na gynekologickú operatívu, La Roche sur Yon- Clinique de Saint Charles (prim.MUDr. Sousana)

Členstvo v odborných spoločnostiach:
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne - vedecký sekretár
ISUOG – International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

2017 – Novorodenecké oddelenie UNLP, Košice - primár
2005 – 2016 Novorodenecké oddelenie Nemocnica Košice - Šaca,
1.súkromná nemocnica , pediater - neonatológ
2005 - Špecializačná atestácia – Neonatológia
2003 - 2005 Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Košice –Šaca,
1.súkromná nemocnica
2002 – 2003 Novorodenecké oddelenie , Rastislavova 43, Košice,
sekundárny lekár
2002 - Špecializačná skúška z pediatrie 1.stupňa
2001 - 2002 Klinika detí a dorastu – príprava pred špecializačnou skúškou
1999 – 2000 Detské lôžkové oddelenie, Moldava nad Bodvou,
lekár bez špecializácie
1993 – 1999 Lekárska fakulta UPJŠ, Košice
1989 – 1993 Gymnázium, Poštová 9, Košice

Pracovné skúsenosti: od 2010 - súčasnosť
UNLP Košice, II. gyn. – pôrodnícka oddelenie
Rastislavová 43, 040 01 Košice

november 2018 - prebieha štúdium
Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča
Jilemnického 1/A, 080 01 Prešov
- doplňujúce pedagogické štúdium

september 2016 – november 2018
Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča
Jilemnického 1/A, 080 01 Prešov
- magisterské štúdium – odbor ošetrovateľstvo

september 2016 – september 2017
SZU, Limbová 14, Bratislava
Špecializačný odbor – pôrodná asistencia
a starostlivosť o ženu v rodine a komunite

september 2014 – jún 2015
SZU, Limbová 14, Bratislava
Psychofyzická príprava na pôrod

február 2015
BMAcademy s.r.o, Royová 8, Piešťany
Jóga pre špecifickú skupinu tehotných žien

júl 2014
ZAMAS – masérska škola, Nábrežná 15, Vrútky
Masáž pre tehotné ženy, relaxačná masáž

jún 2014
ZAMAS - masérska škola, Nábrežná 15, Vrútky
Baby masáž

september 2013 – jún 2014
SZU, Limbová 14, Bratislava
Špecializačný odbor - intenzívna starostlivosť
v gynekológií a pôrodníctve

september 2011 – máj 2013
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Nelekársky ústav
odborov, Malá Hora 4A, 036 01 Martin
magisterské štúdium - odbor pôrodná asistencia

september 2007 – máj 2010
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych
odborov, Partizánska 1, 080 01 Prešov
bakalárske štúdium - odbor pôrodná asistencia

september 2003 – máj 2007
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 43, Košice
odbor zdravotnícky asistent

Autorka metodiky Correct Body System, venuje sa ženám po pôrode so zameraním na riešenie dg. diastasis recti abd. ,panvového dna, bolesťami chrbtice. Vykonávala kurzy pre viac ako 4000 žien.

Po ukončení SZŠ Kukučínová - 1981 odbor zdravotná sestra , som nastúpila do Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Rastislavova 43, Košice na gyn. pôr. oddelenie.
- r.1984 - štúdium ženská sestra v Michalovciach
- r.1995 - PŠŠ - odbor starostlivosť o ženu - Bratislava
- r. 2004 - r. 2006 - Bc. pôrodná asistencia - Prešov

Osobné údaje:

Bc. Stanislava Mitrová

__________________________________________________
Vzdelanie:

Dosiahnuté vzdelanie:
Vysokoškolské štúdium 1. stupňa – Bakalár v odbore ošetrovateľstvo ukončené  v roku 2012

 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

 

Špecializačné štúdium- Intenzívna ošetrovateľska starostlivosť v neonatológii , 2013-2014

 Slovenská Zdravotnícka Univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

 

Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou - zdravotná sestra,  1988-1992

 Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40,040 01 Košice

 

Priebeh zamestnaní:

2010-trvá

UNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice,  Neonatologické oddelenie-sestra

2006-2010

Veľká Británia-pracovne

2005-2006
UNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice,  Dermatovenerologická klinika- sestra

1998-2002
Israel-pracovne

1992-1998
FNsP Tr. SNP 1, 041 66 Košice,  Dermatovenerologická klinika- sestra

Vzdelanie
2010 - 2012
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta -
Fyzioterapia - Magisterské štúdium

2006 - 2009
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta -
Fyzioterapia - Bakalárske štúdium

Pracovné skúsenosti
Október 2018 – súčasnosť
Stredná zdravotnícka škola, Prešov - učiteľ odbor. predmetov

Jún 2012 – Január 2019
Falck Healthcare, Košice – fyzioterapeut

2002 - 2006
Gymnázium, Exnárova 10, Košice

1993 - 2002
Základná škola Fábryho 44, Košice

Doplňujúce vzdelanie

McKenzie metóda – seminár, SM systém – I, II,
Complex Core system A - B, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia A - C, Kineziotejping, Respiračná fyzioterapia - workshop, Škola chrbta - workshop
Doplňujúce špecializačné štúdium – v procese
Postgraduálne štúdium Fyzioterapia porúch CNS – v procese