Informácie o kurze

Kde prebieha kurz?

Kurz prebieha na adrese Medická 6, Košice, 04001 (výuková miestnosť pred vstupom do internátu). V okolí internátu je možné voľné parkovanie, resp. parkovanie na parkovisku pred internátom (0,50€/hod.).

 

Aká je cena kurzu?

Cena celého kurzu je 79€. Poplatok je potrebné uhradiť pred začatím kurzu. Uhradenie poplatku automaticky zabezpečuje miesto na kurze. Platba za jednotlivé stretnutia nie je možná. Pri neabsolvovaní stretnutia (z vlastného dôvodu) sa žiadna časť poplatku nevracia späť. Poplatok je potrebné uhradiť na: IBAN: SK4783300000002800424070

 

Prečo mám absolvovať kurz?

Kurz pripraví rodičku na situácie, ktoré ju počas tehotenstva a pôrodu čakajú. Rodička sa na kurze naučí všetko o tehotenstve a pôrode. Na kurz môže mamička chodiť aj s partnerom. V priebehu kurzu bude dostatok času na otázky, ktoré s danou problematikou súvisia a na ktoré nemá gynekológ v ambulancii čas.

 

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený tehotným ženám v ktoromkoľvek štádiu tehotnosti, prvorodičkám aj viacrodičkám. Každá mamička si môže na každé stretnutie vziať aj partnera.

 

Ako prebieha kurz?

Celý kurz je zložený z 8 stretnutí, každé stretnutie trvá 90 minút, kde je minimálne 30 minút vyhradených na odpovede a otázky. Každý týždeň sú dve stretnutia, teda celý kurz absolvuje mamička v priebehu jedného mesiaca. Tehotná nemusí absolvovať všetky sedenia. Každý kalendárny mesiac sa začína nový kurz. Rodička dostáva na začiatku kurzu záznamník, kde sa zaznamenáva priebeh celého kurzu (psychoprofylaktickej prípravy).

 

Kto vedie kurz?

Kurz vedú odborníci v danej oblasti – gynekológ a pôrodník, neonatológ, pôrodná asistentka, laktačná poradkyňa (pozri „NÁŠ TÍM“)

PARTNERI