PRIEBEH NORMÁLNEHO TEHOTENSTVA

MUDr. Ján Varga, PhD., MSc.   Tehotenstvo predstavuje fyziologický, normálny stav, ktorý vo svojej podstate nemožno pokladať za žiadne „ochorenie“. Patologické, t.j. chorobné stavy pridružené k tehotenstvu je možné pri adekvátnej prenatálnej starostlivosti včas odhaliť a vhodne ich liečiť. Rovnako tak aj väčšinu patologických stavov súvisiacich s plodom možno pri dostatočnej prenatálnej starostlivosti odhaliť a ponúknuť tak pacientke rôzne … Čítať ďalej PRIEBEH NORMÁLNEHO TEHOTENSTVA